Referanser

INFORMASJON

Arbeidene omfatter sprinklerarbeider, kjøling, varme og sanitæranlegg.
OAR as har i de fleste tilfeller selv stått for prosjektering.

Ved prosjektering i tiltaksklasse 3 har Erichsen og Horgen vært benyttet.
All prosjektstyring er utført av Petter Hagen og Øivind Ask


Følgende underentreprenører vil bli benyttet av OAR:Firmanavn


Oppgave
Erichsen og Horgen AS
Prosjektering tiltaksklasse 3

Isolasjonsfirmaet Ryen og Sønn AS
Isolering

Sprinklerservice AS
Prosjektering sprinkler,Brannsikkerhet t.

A & S Isolering AS
Isolering

Oslo Pumpe Service AS
Service pumper

Ollis AS
Gassinstallasjoner

Avløp og Vannmilø AS
Høytrykkspyling og Tv inspeksjon

Firesafe
Branntetting

Polygon
Skadebegrensning

Gravco
Graving, høytrykkspyling for inspeksjon

Olimb
Rehablitering

TT-teknik
Avløpsledning


Vi aksepterer at kontaktpersoner som angitt blir kontaktet for utvidet informasjon