2015

Jarmyra Idrettsbarnehage

Kontraktssum: ca 1,7 mill
Tiltakshaver: Moderne Byggfornyelse
Referanse: Hans Petter Rustad

Ferdigstillelse: mai 2015

Nyoppføring av barnehage.

Alf Bjerckes vei 30

Kontraktssum:
Tiltakshaver: Vedal Entreprenør
Referanse:
Ferdigstillelse: 2015Bjørnenga Idrettsbarnehage

Kontraktssum:
Tiltakshaver: Moderne Byggfornyelse
Referanse:
Ferdigstlllelse: 2015

Fridtjof Nansens vei 16

Kontraktssum:
Tiltakshaver: Vedal Entreprenør
Referanse:
Ferdigstillelse: 2015