Text

Teknisk informasjon

Image
Sanitæranlegg
Text

Sanitæranlegg

Sanitæranlegg omfatter alle rørledninger for forbruksvann, spillvann (kloakk), overvann, drensvann, samt utstyr som er koblet til disse ledningene.

Les mer

Image
Varmesentraler
Text

Varmesentraler

Vannbårenvarme kan ha ulike oppvarminssystemer som gjør anleggene miljøvennlig og med stor fleksibilitet.

Les mer

Image
Varmepumper
Text

Varmepumper

Varmepumpe henter varme fra luft, jord, fjell, grunnvann eller sjø.

En elektriskdrevet varmepumpe leverer 3 kwh ved bruk av 1 kwh og ved enkelte gunstige forhold kan virkningsgraden forbedres ytterligere.

Varmepumpen skal dekke dimensjoner for ca 60-80 % av maksimalt effektbehov til oppvarming og tappevann. Varmepumpen vil da kunne klare å dekke ca 90% av årlig energiforbruk.

En varmepumpe skal ha minst mulig start og stopp, da dette innvirker på virkningsgrad og levetid for varmepumpen, og bør derfor ha en stor akkumuleringstank.

Les mer

Image
Vannbåren gulvvarme
Text

Vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme gir god varmekomfort og er velegnet til oppvarming i bygninger og spesielt boliger. Gulvarme er skjult og gir stor frihet til møblering og riktig fordeling av varmen. Gulvvarme som er et lavtemperatursystem egner seg godt i kombinasjon med varmepumpe.

Les mer

Image
Boligsprinkling
Text

Boligsprinkling

Det er utarbeidet egne regler for sprinkling av boliger med inntil 4 etasjer. Reglene er utarbeidet av DBE (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern) og BE (Statens Bygningstekniske etat) i samarbeid med Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd.

Les mer

Image
Sprinkleranlegg
Text

Sprinkleranlegg

Det finnes to sett offentlig regelverk hvor det stilles krav om installasjon om sprinkleranlegg.Disse er Plan-og bygningsloven med Teknisk forskrift og Lov om brannnvern med Forskrift om Brannforebyggende tiltak og Brannsyn.Forsikringsselskapene betrakter et FG godkjent anlegg som et bygg med betydelig redusert skaderisiko og med følglig lavere forsikringspremie.
Sprinkleranlegg vil medvirke til å bevare verdier og menneskeliv.
Innstallering av sprinkleranlegg vil også medføre til en mer fleksibel brannseksjonering.

Les mer

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Rawhtml
Image
Text
Image
Text

Besøks- og postadresse

OSLO-AKERSHUS

RØRLEGGERBEDRIFT AS

Ole Deviks vei 38, 0668 OSLO

Org.nr.: 994 920 790

Image
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon