Velkommen til OAR!

For ordrebestilling og prisforespørsler kan du kontakte oss på mail service@oar.no  eller telefon 22 07 66 90

Forretningsområde

Vårt forretningsområde er hovedsakelig entrepriser og service i det profesjonelle markedet.

OAR  har lang erfaring, og vi utfører alt innen rørleggertjenester!

  • Sanitæranlegg
  • VA-anlegg
  • Varme-og kjøleanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Trykkluft

Kontakt

For ordrebestilling og prisforespørsler kan du kontakte oss på mail service@oar.no eller telefon 22 07 66 90

Ramme- og serviceavtaler

Vi har også en rekke faste ramme- og serviceavtaler med eiendomsbedrifter, vaktmesterselskaper, borettslag og sameier.

En samarbeidsavtale med OAR vil gi ditt sameie eller borettslag flere fordeler. Alle beboere i borettslaget eller sameiet vil da få rabatter hos oss. Dere vil også ha mulighet til å nå oss på vår døgnbemannede vakttelefon for faste kunder.

(Vaktutrykkning belastes med kr. 5.500 eks.mva. for oppmøte, og arbeid inntil 2 timer)

Referanseprosjekter

Vi har høye krav til oss selv og våre underleverandører.

Du vil her se noen av våre referanseprosjekter.

Prosjektering

Vi står selv for prosjektering i de fleste tilfeller.
På kontoret er vi seks service- og prosjektledere med alt fra små serviceoppdrag til store prosjekter

Les mer

Teknisk informasjon

Her kan du lese mer om sanitæranlegg, varmesentraler, varmepumper, vannbåren gulvvarme, boligsprinkling og sprinkleranlegg

OAR I MEDIA

- VVS-bransjen må bli enige

Det er mange meninger og tolkninger i bransjen om hvordan man skal lekkasjesikre horisontale rørføringer i rom uten sluk. Daglig leder i Oslo - Akershus Rørleggerbedrift AS, Øivind Ask, er oppgitt over at Sintef, DiBK, og Rørentreprenørene Norge ikke kan enes om et felles regelverk og like formuleringer, som alle kan forholde seg til. – Nå er det på tide med et felles regelverk, påpeker Øivind Ask.

Debatten fortsetter...

Tidligere sjef i RørNorge og grunnlegger av Rørhåndboka, Ole Larmerud har forståelse for Øivind Ask sin frustrasjon over lover, regler og fortolkninger for vannskadesikre installasjoner. "Selv som gammel pensjonist klarer jeg ikke å holde meg borte fra debatten rundt et tema som helt siden 1997 har vært en gjenganger i bransjen" sier Larmerud til VVSforum.

Det nytter!

Dette ble det sak om i VVS forum 9. februar 2023.

Kravene til vannskadesikkerhet i byggteknisk forskrift har vært gjenstand for mye diskusjon og frustrasjon opp gjennom årene. Det ønsker Rørentreprenørene Norge å gjøre noe med.

Øivind Ask, i medlemsbedriften Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS, har i høst forsøkt å få VVS-tekniske rådgivere til å ta et standpunkt til hva som er godt nok. I helt konkrete eksempler på vanninstallasjoner som prosjekteres hver eneste dag, har ingen ønsket å uttale seg skriftlig.
- Dette forteller oss at usikkerheten rundt hvor kravsnivået ligger er for stort.

Representanter fra Fagrådet for våtrom (FFV) og RørNorge jobber med forslag til endring av veiledningsteksten for § 15-5. Innvendig vanninstallasjon i TEK17.

Målet er å få et regelverk med mindre rom for tolkning og etablere et kravsnivå som er fornuftig

Anders Eriksen - 
Rørlegger på dagtid, kunstner på kvelden!

Anders sin store hobby er å tegne. Han tegner gjerne opplevelser fra jobben som rørlegger. Dette ble det en artikkel om i Magasinet for fagorganiserte.

Les mer Button Text