Våre tjenester

Våre priser

Våre priser vil være helt avhengig av hva slags tjeneste du ønsker, hvor omfattende oppdraget vil være.

Arbeidstid inkluderer: vår reisetid til og fra kunde, nødvendig tid til uttak og retur av materialer og verktøy, samt rengjøring av utstyr og verktøy. Materiale som benyttes fra vår servicebil må erstattes av rørleggeren, noe som også inngår i totaltiden.

«Servicebil» er en engangssum på 700,- eks mva. per oppdrag / per dag. Denne er med på å dekke inn kostnader for km for bil, bompenger, service og vedlikehold for bil, samt dekke inn en andel av de faktiske kostnadene som påløper ved å ha et utvalgt varelager per bil. Oppmøtetaksten dekker ikke kjøretid, eventuell parkering, uttak hos grossist, eller avfallshåndtering.

Våre faste kunder kan benytte vår vakttelefon. Vaktutrykkning belastes med kr. 5.800 eks.mva. for oppmøte, og arbeid inntil 2 timer

 • Ramme- og serviceavtale

  Ønsker du et tilbud på en ramme eller serviceavtale er det bare å ta kontakt med oss på service@oar.no eller på telefon 22 07 66 90.

   

  Ved å inngå en avtale med oss vil du få gode betingelser, og vi vil sørge for regelmessige kontroller av alle vvs installasjoner i bygningen. 

  Ta kontakt med oss, og gi en beskrivelse av hva du ønsker avtale på. Vi vil da skreddersy en avtale, slik at du får det du har behov for. 

 • Sanitæranlegg

 • Varme- og kjøleanlegg

 • Sprinkleranlegg

Våre samarbeidspartnere

"Alene er vi gode, men sammen er vi bedre"

Konsulent og rådgivende virksomhet, herunder kontroll og  prosjektledelse, innenfor området bygg og anlegg relatert til  brannslukningsanlegg. 

Telefon: 94 01 77 22 

Konsulent og rådgivende virksomhet, herunder kontroll og  prosjektledelse innenfor området bygg og anlegg relatert til  brannslukningsanlegg. 

Telefon: 948 52 501 

Totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service og salg av spesialprodukter innen brann.

Telefon: 22 72 20 20

MULTICON RØR SERVICE AS

Rørleggerarbeid, service innenfor VVS

Telefon: 96 66 10 76

Graving, høytrykkspyling for inspeksjon

Telefon: 08420

Rørfornying avløpsrør inni og under bygninger.

Rehabilitering av offentlig vann- og avløpsnett.

Rørfornying avløpsrør på privat eiendom.

Fornying av stikkrenner, kulverter og kummer under vei og bane

 

Telefon: 69 28 17 00

Tilbyr salg, pumpeservice, vedlikehold og rehabilitering av alle typer pumper for næringsbygg, industri, private boliger, bygg og anlegg.

Telefon: 22 65 14 00

Teknisk og utførende bistand i forbindelse med  skadebegrensning, bygg og anlegg, byggevirksomhet.

Polygon tilbyr et komplett utvalg av skadebegrensningstjenester innen vann, brann og miljø.

Telefon: 05365

RKH RØR & SVEIS AS

Rørlegger og sveisearbeid.

Telefon: 45 84 93 48

SPRINKLER PROSJEKT A/S

Rådgivende bedrift innenfor automatiske slokkeanlegg

Telefon: 97 51 17 19

2KN RØR-SERVICE AS

Rørleggertjenester, salg og service relatert til VVS og baderom

Telefon: 

Finner du ikke svar på det du leter etter? Ring oss på 22076690