Vannbåren gulvvarme

Teknisk informasjon                                                                                    

Vannbåren gulvvarme gir god varmekomfort og er velegnet til oppvarming i bygninger og spesielt boliger. Gulvarme er skjult og gir stor frihet til møblering og riktig fordeling av varmen. Gulvvarme som er et lavtemperatursystem egner seg godt i kombinasjon med varmepumpe.

I bygg med store vindusfasader ned til gulv må det i enkelte tilfeller benyttes tilleggsvarme pga. kaldras.

Dimensjonerende effekt for boliger vil for nye hus være ca. 30-50 w/m2.
For eldre boliger vil effektbehovet være 50-70 w/m2.

Hvorfor velge gulvvarme:

  • Alternative typer energikilder kan benyttes for eksempel olje, gass, elektrisitet, varmepumpe etc.
  • Lavtemperatur anlegg som gir lave overflatetemperaturer og bedre inneklima
  • Ingen elektriske magnetfelter
  • Riktig fordeling av romtemperatur.
  • Middeltemperaturen i rommet kan senkes med 1-2 grader celsius med samme komfortable følelse
  • Ingen hindring ved møblering
  • Automatikk for nattsenkning
  • Muligheter for trådløs regulering av romtemperaturer
  • Kan legges i alle gulvkonstruksjoner
  • Lang levetid