Nyheter

Brannsikkerhet i teori og praksis

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS har i disse dager åpnet. De tilbyr en komplett presentasjon av sprinkler i praksis, med fullt operative skrinklersentraler og -systemer. Kompetansesenteret tilbyr informasjon og kurs i teori og praksis.

Les mer på kompetansebd.no

Resertifisering av FG-920:2

Oslo- Akershus Rørleggerbedrift as ble FG-godkjent i 2015 med fonyelse godkjent nå i 2018 for tre nye år.  

Vi er sertifisert for:

  • Utførselse av automatiske slokkesystemer

  • Prosjektering av automatiske slokkeseystemer

  • Kontroll av automatiske slokkesystemer.

FG Skadeteknikk

Resertifisert Miljøfyrtårn-sertifikat

Oslo- Akershus Rørleggerbedrift as ble en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift i 2010 og ble rett før årskiftet resertifisert i tre nye år til 2020.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Artikkel hentet fra VVS-aktuelt:

I løpet av våren ser Sprinklerskolen dagens lys, og dette blir et grunnleggende og praktisk sprinklerkurs myntet på rørleggere. Her får de kunnskap om brann, og får selv se hvordan et sprinkleranlegg fungerer. I tillegg får deltagerne kunnskap om ulike produkter, komponenter og systemer som finnes. Og ikke minst, praktiske monteringsøvelser.

Les mer hos VVSaktuelt