Nyheter

OAR har gått til innkjøp av handlenett

Fra idé til virkelighet..

Prosjektleder, Frank Johansen, fikk en idè om å designe våre egne handlenett for å kunne redusere plastforbruket vårt. Ideen kom etter resertifisering av miljøfyrtårn, som et tiltak for hva vi kunne gjøre for å forbedre oss innen miljø. Ideen ble lagt frem for ledelsen, og ble tatt positivt imot. Dermed startet prosessen.. Hvilken størrelse trenger vi på handlenettene, og hvem kan produsere de for oss? Vi så på forskjellige størrelser for å finne frem til det nettet som var mest brukervennlig for oss, i og med at vi kjøper rørdeler er det en nødvendighet at handlenettet tåler noen kilo.

Plast - Et miljøproblem!

Plast har blitt et miljøproblem, og vi i OAR ønsker å bidra der vi kan for å redusere bruken av plast. Vi kan ikke løse problemet alene, men med et gjenbrukbart handlenett i polyester kan vi bidra til å redusere bruken av plastposer.  Dette er bra både for miljøet, avfallsmengden og økonomien. Plastposer har blitt dyrt, og rørleggerne er stadig innom grossisten for å kjøpe med seg smådeler til serviceoppdrag, gjerne flere ganger daglig, da blir det ofte tatt med en pose for å bære det i. Det ønsker vi å gjøre noe med!

Penger å spare.

En pose koster ca 4,50, og dersom vi regner med at hver rørlegger kjøper en pose daglig i et år blir det en kostnad, sett hele firmaet under et, på over 50.000 kr i året. Dermed har vi allerede første året tjent inn dette ved å kjøpe gjenbruksposer.

Vi er miljøsertifisert i Miljøfyrtårn, og ønsker å bidra der vi kan for å bli mer miljøvennlige!

På nettsiden til Handelens Miljøfond står det:

NORSUS gjennomførte i 2021 en studie for å sammenligne miljøeffekter ved plastbæreposer og andre alternativer. Studien ser på potensielle menneskelige helseskader, økosystemskader og ressursbruk.

Resultatene fra studien kan også kort oppsummeres i modellen under. Her er alternativene rangert fra det beste, markert i grønt, til det dårligste i rødt. Figuren sammenligner alternativene med dagens forbruksmønster, altså miljøbelastningen ved å kjøpe plastpose laget av 80 % resirkulert plast som du deretter bruker som avfallspose til restavfallet.

Du kan lese mer om dette på Handelens Miljøfond sine nettsider.

Bildetekst: RørNorge jobber med forslag til endring (fra venstre): Are Skaar Nielsen (fagsjef), Oddgeir Tobiassen (Direktør kompetanse og utvikling), Eli Heyerdahl Eide (fagsjef) og Henrik Seljeset Berg-Olsen (fagsjef).

- Erfaring fra prosjekter er at det blir brukt mye tid (og penger) på å diskutere hva som er godt nok for å oppfylle funksjonskravene mht. vannskadesikkerhet i TEK17. Tolkningene av regelverket er ofte like mange som antall deltagende personer i møtet og alle har sin egen lommebok å ta hensyn til, skriver de.

RørNorge ønsker endringer i veiledningsteksten for innvendig vanninstallasjon i TEK17

Les mer

VVS-bransjen må bli enige om lekkasjesikring av horisontale rørføringer

Daglig leder i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift, Øivind Ask,  ønsker at Sintef, DiBK, og Rørentreprenørene Norge kan bli enige om et felles regelverk som alle kan forholde seg til.

Han har i løpet av høsten 2022 jobbet inn mot alle instanser for å få noen svar og avklaringer.  Dette ble det en sak om i VVSForum, publisert 9.januar 2023.

Les hele saken her

Ole Larmerud kommenterer Øvind Ask sin frustrasjon over regelverket.

16. januar 2023 ble det publisert en artikkel i VVSForum hvor tidligere sjef i RørNorge, og grunnlegger av Rørhåndboka, Ole Larmerud,  kommenterer artikkelen som ble publisert tidligere denne måneden.

Ole Larmerud sier blant annet:

Det er ikke vanskelig å forstå Øivind Ask sin frustrasjon over lover, regler og fortolkninger for vannskadesikre installasjoner. Selv som gammel pensjonist klarer jeg ikke å holde meg borte fra debatten rundt et tema som helt siden 1997 har vært en gjenganger i bransjen.

Les saken på VVSForum

Våre to nye ID Buzz ruller snart ut på veien !

Vi venter to ID Buzz

OAR er miljøfyrtårn, og derfor er det et naturlig å gå til innkjøp av el-biler når vi må fornye bilparken vår. I tillegg til å være mer miljøvennlig, så har rekkevidden og nytteverdien på el-bilene bedret seg betraktelig de siste årene.

Bilene kommer i løpet av uke 48. Vi gleder oss stort! Her får du en sniktitt på hvordan bilen vil se ut. Er den ikke fin?

Anders Eriksen - 
Rørlegger på dagtid, kunstner på kvelden!

Anders er rørlegger i OAR, men få visste hvor dyktig tegner han er.. Helt til nå. Se bare her =) 

Anders sin store hobby er å tegne. Han tegner gjerne opplevelser fra jobben som rørlegger. Dette ble det en artikkel om i Magasinet for fagorganiserte.

Bildene er hentet fra Magasinet for fagorganiserte.

Magasinet for fagorganiserte

50 år som aktiv rørlegger

Harry Jensen ble 67 år i april 2022, og har arbeidet som læregutt og rørlegger i 50 år.

Alderen til tross, er Harry den i firmaet som aldri er syk, jobber mest, alltid er positiv, og løser alle arbeidsoppgaver, forteller Øivind Ask, daglig leder i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS.

Les mer Button Text