Nyheter

Bildetekst: RørNorge jobber med forslag til endring (fra venstre): Are Skaar Nielsen (fagsjef), Oddgeir Tobiassen (Direktør kompetanse og utvikling), Eli Heyerdahl Eide (fagsjef) og Henrik Seljeset Berg-Olsen (fagsjef).

- Erfaring fra prosjekter er at det blir brukt mye tid (og penger) på å diskutere hva som er godt nok for å oppfylle funksjonskravene mht. vannskadesikkerhet i TEK17. Tolkningene av regelverket er ofte like mange som antall deltagende personer i møtet og alle har sin egen lommebok å ta hensyn til, skriver de.

RørNorge ønsker endringer i veiledningsteksten for innvendig vanninstallasjon i TEK17

Les mer

VVS-bransjen må bli enige om lekkasjesikring av horisontale rørføringer

Daglig leder i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift, Øivind Ask,  ønsker at Sintef, DiBK, og Rørentreprenørene Norge kan bli enige om et felles regelverk som alle kan forholde seg til.

Han har i løpet av høsten 2022 jobbet inn mot alle instanser for å få noen svar og avklaringer.  Dette ble det en sak om i VVSForum, publisert 9.januar 2023.

Les hele saken her

Ole Larmerud kommenterer Øvind Ask sin frustrasjon over regelverket.

16. januar 2023 ble det publisert en artikkel i VVSForum hvor tidligere sjef i RørNorge, og grunnlegger av Rørhåndboka, Ole Larmerud,  kommenterer artikkelen som ble publisert tidligere denne måneden.

Ole Larmerud sier blant annet:

Det er ikke vanskelig å forstå Øivind Ask sin frustrasjon over lover, regler og fortolkninger for vannskadesikre installasjoner. Selv som gammel pensjonist klarer jeg ikke å holde meg borte fra debatten rundt et tema som helt siden 1997 har vært en gjenganger i bransjen.

Les saken på VVSForum

Våre to nye ID Buzz ruller snart ut på veien !

Vi venter to ID Buzz

OAR er miljøfyrtårn, og derfor er det et naturlig å gå til innkjøp av el-biler når vi må fornye bilparken vår. I tillegg til å være mer miljøvennlig, så har rekkevidden og nytteverdien på el-bilene bedret seg betraktelig de siste årene.

Bilene kommer i løpet av uke 48. Vi gleder oss stort! Her får du en sniktitt på hvordan bilen vil se ut. Er den ikke fin?

Anders Eriksen er rørlegger i OAR, men få visste hvor dyktig tegner han er.. Helt til nå. Se bare her =) 

Bildene er hentet fra Magasinet for fagorganiserte.

Magasinet for fagorganiserte

50 år som aktiv rørlegger

Harry Jensen ble 67 år i april 2022, og har arbeidet som læregutt og rørlegger i 50 år.

Alderen til tross, er Harry den i firmaet som aldri er syk, jobber mest, alltid er positiv, og løser alle arbeidsoppgaver, forteller Øivind Ask, daglig leder i Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS.

Les mer Button Text