Boligsprinkling 

Teknisk informasjon                                                                       

Det er utarbeidet egne regler for sprinkling av boliger med inntil 4 etasjer. Reglene er utarbeidet av DBE (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern) og BE (Statens Bygningstekniske etat) i samarbeid med Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd.

Det kan benyttes felles vanninnlegg for sprinkler og vannforsyning. Det er beregnet maksimal samtidig utløsning på fire sprinklerhoder med minimum 49 l/min ved samtidig utløsning.
Ved utløsning av ett sprinklerhode beregnes 68 l/min. Total vannmengde vil være dimensjonerende vannmengde for sanitæranlegg pluss 196 l/min.

Plassering av sprinklerhoder:

  • Ett sprinklerhode dekker inntil 14 m2.
  • Maks avstand mellom sprinklerhoder er 3,7 m.
  • Avstand fra tak skal være 2,5 til 10 cm.
  • Avstand fra vegg skal være maks 1,8 m, ved bruk av standar srinkelhode.

Rom som ikke krever sprinkling:

  • bad og toalettrom mindre en 5 m2 med vegger av brannmotstand på min. 15 minutter.
  • kryprom
  • loftsrom
  • garderober, matbod o.l mindre enn 2,5 m2 og vegger med mindre brennbare materialer.
  • Utvendig vindfang, trappehus o.l.

Rørmateriell kan være stålrør, kobberrør eller plastrør av godkjent type.

Det skal monteres alarmgiver og alarmprøveventil. Ventilen forsynes med manometer på begge sider. Ved utløsning av sprinklerhode vil en strømningsvakt gi alarm, eventuelt til husets brannalarm, og til for eksempel et vaktselskap.