Håndverkerklagenemda

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til 

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo 


Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@oar.no

Her finner du mer om Hånverkerklagenemnda: Rørentreprenørene Norge.